Jdi na obsah Jdi na menu
 


Genocida slovanů

6. 2. 2018

Dr. V. Beneš: Několik vět k holocaustu

 

Ze Slovanů se Němci chystali udělat novodobé otroky.

 

Zavraždění několika milionů Židů nacisty je historickou skutečností. Pokud někdo popírá existenci holocaustu, pak se snaží odvést z dějinné scény nejen oběti genocidy, nýbrž současně i statisíce vrahů, nacistických Němců. Proto popírání holocaustu je jak protižidovský, tak pronacistický akt, je naprosto přesvědčivým projevem růstu neonacistických tendencí ve společnosti, jímž je nutné čelit. Je také viditelným znamením nejrůznějších snah o přepisování či dokonce falšování dějin.

Další historickou skutečností je, že nacističtí zločinci současně se Židy pronásledovali a masově vyvražďovali nejen Rómy, ale také Slovany. Tito byli pro Němce méněcennou rasou, která měla být zčásti vyhlazena, především její vůdčí sociální skupina, inteligence, a zčásti zachována, aby německému panskému národu mohla sloužit. Ze Slovanů se Němci chystali udělat novodobé otroky na územích dříve slovanských a Němci přisvojených. Z Krymu se např. měla stát německá riviéra.

Vzpomeňme i v této souvislosti na více než 30 milionů Slovanů, kteří v průběhu druhé světová války padli v boji s Němci nebo byli jimi vyvražděni. Vzpomeňme na více než 6 milionů zmasakrovaných Poláků, několik milionů Jugoslávců, téměř 25 milionů občanů Sovětského svazu, mezi nimiž jsou uváděni i padlí a zavraždění jiného než slovanského původu, a také na 360 tisíc obětí, které jsme za svobodu zaplatili my, Češi a Slováci. Ano, uvedená čísla zahrnují i občany těchto států židovské víry, tedy Židy.

Z výše uvedených důvodů se domnívám, že bychom měli mluvit i o „slovanském holocaustu“, o vyvražďování Slovanů, o genocidě Slovanů na níž se vedle profesionálních nacistických zločinců podílela do určité míry i německá armáda. Měli bychom trvat na tom, že popírání genocidy, vyvražďování Slovanů by mělo být trestné. 30 milionů slovanských obětí si zaslouží úctu celého světa, nejen tedy slovanských států. V Německu ve školách všech stupňů by se mělo povinně vyučovat jak o vyvražďování Židů, tak i Slovanů. Německo by mělo vybudovat na svém území slovanským obětem pomníky i další pietní místa. Trvejme na tom! Je to naše povinnost vůči milionům slovanských obětí. Popírání vyvražďování Židů podle mého názoru má těsnou souvislost s popíráním vyvražďováním Slovanů. Stavme se aktivně proti popírání jak holocaustu Židů, tak proti popírání vyvražďování Slovanů!

Jak dopadli nacističtí vrazi v SRN? Nechme promluvit německého historika Josefa Foschepotha. Podle jeho studie bylo až dodnes v Německu stíháno 106 tisíc nacistů, ale odsouzeno jich bylo jen tisíc. Komunistů za politické delikty bylo stíháno v letech 1951-68 125 tisíc a odsouzeno jich bylo 6758. /Právo, 9.1.2009, Fakta z války podle historiků vyvracejí mýty o „čestném“ wehrmachtu, (KOV)/

Dr. V. Beneš

 

Co o holocaustu, trestech pro vrahy a údělu jejich obětí říká následující článek:

Stopy po „říšské křišťálové noci“

Pro německé Židy začala druhá světová válka v r. 1933 a dosáhla vrcholu 9. a 10.11.1938. Zničení 1400 synagog během a po křišťálové noci zmizelo zcela úplně z vědomí Němců. Viníci nebyli nikdy potrestáni. V r. 1949 trestní zákon o zločinech za nacistů vyšel vstříc těm pachatelům, kteří za „říšské křišťálové noci“ se dopustili zločinů. Bezprostředně po listopadovém pogromu nebyl – s výjimkou „rasové ostudy“ za znásilnění židovských žen – žádný pachatel povolán k odpovědnosti. A po zákonu o amnestii v r. 1949 zůstala velká část zločinů spáchaných 9. a 10.11.1938 neodpykána. Již v padesátých letech se nikdo nemusel obávat, že bude kvůli nacistické minulosti trestán. Zatímco četní nacisté za pomoci zákonů o amnestii v r. 1949, 1951 a trestního zákona z r. 1954 se dostali zpět do úřadů, získali hodnosti a především velkoryse vyměřované penzijní nároky, udělaly na druhé straně přeživší oběti při požadování nároků na odškodnění trpké zkušenosti; stejní finanční úředníci, stejný personál, který před rokem 1945 prováděl arizaci židovského jmění a židovských cenností z pověření nacistického státu odpírali, zašantročili nebo sabotovali hmotné odškodnění obětí.

Kvůli nacistickým zločinům bylo podáno 106 000 obvinění, ale vydáno bylo jen 6498 rozsudků (toto číslo nevylučuje, že pouze 1000 nacistů bylo odsouzeno, jak výše uvádí německý historik, pozn. red.). Ivan „John“ Demjaňuk byl v červenci 2009 obviněn v Mnichově z napomáhání k vraždě ve 27 000 případech. S Ukrajincem Demjaňukem je s velikými náklady uspořádán v Německu proces kvůli údajné masové vraždě.

Od startu videa udávají nacisté neustále více videí do sítě: Hitlerovy projevy nebo inscenovaná hudba nenávisti jsou kdekomu přístupné.

Přeložil ing. J. Liška, napsal Salomon Korn, Frankfurter Allgemeine Zeitung 10.11.09, str. 33

 
 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Další novodobý holokaust Slovanů

(JK, 7. 2. 2018 9:58)

Dnešní ruská mládež netuší, co to byl Generalplan Ost.
A netuší to ani česká nebo slovenská mládež. A měla by!
Pokaždé, když se Rusové podívají do Stalingradu, dnešního Volgogradu, tak musí vidět, že to bylo místo, kde došlo k obratu celé II. sv. války, ale především to bylo místo, kde byl ukončen plán na vyhlazení slovanské rasy z povrchu planety. Neustále se hovoří o židovském holokaustu, ale že Německo v Rusku provádělo holokaust mnohem větší, holokaust slovanské rasy, o tom se mlčí. A to je chyba. Po skončení války plánoval Berlín velkolepý plán “Generalplan Ost” na etnické vyčištění evropské části Ruska od slovanské rasy a vysídlení slovanských národů z Evropy za Ural, kde měly Slované jako otroci až do vymření pracovat v dolech, ze kterých by Ř&i acut e;še zdrojově zajišťovala budování projektu “Germania”.
Evropská část Ruska by byla zcela zbavena původního obyvatelstva, Rusové měli skončit v plynových komorách stejně jako Židé a pozemky měly být rozdány za odměnu německým vojákům a dosídlencům z Říše. Projekt Generalplan Ost měl být mistrovským dílem realizačního týmu Reinharda Heydricha. Na jeho konečnou realizaci nedošlo jen díky obrovské oběti ruských obránců Stalingradu Jenže už během německého tažení byly jednotlivé prvky Generalplan Ost realizovány na úrovní vyčišťování území od ruského obyvatelstva, na což dohlížel osobně právě Heydrich. Etnické vyhlazování prováděly jednotky SS, které šly těsně za Wehrmachtem ve druhém sledu a f rontovou linií. Jenže ani Wehrmacht nebyl bez viny, protože celé vesnice byly vypalovány a srovnávány se zemí, protože Wehrmacht nechtěl za svými zády centra odporu Rusů.
Obsazované Rusko bylo pro německou armádu tak rozlehlé, že armáda neměla dostatek mužů, aby mohla za sebou nechávat okupační jednotky, které by dobyté vesnice a malá městečka mohly kontrolovat. Wehrmacht proto vesnice kompletně srovnával se zemí. Dobře je to vidět na dobových filmových záběrech Wehrmachtu hlavně z roku 1941. Proto bylo zastavení Wehrmachtu před Moskvou a posléze u Stalingradu tak důležité. Bez Stalingradu by dnes nebyla Česká republika, ani Slovensko, ani Polsko a hlavně nebyly by naše slovanské národy. A ti, kteří takový osud nám chtěli dopustit, zrádci z Velké Británie, Francie a Itálie, dnes poučují Rusko o demokracii.Znovu se opakují chyby slovanských národů. Znovu se dostávají pod křídla západu, který se pokusí slovanské národy zničit, přeformátovat, tentokrát ale ne válečně, ale migračně. Německo opět velí slovanským armádám, znovu slovanské národy se staví proti Rusku, které zachránilo naše národy před genocidou v rámci programu Generalplan Ost. I dnes zažíváme takový projekt, Generalplan Islám. Nasunování muslimských migrantů do Evropy, do společnosti, do školních tříd.
Opět nám západ diktuje osud a úděl, a co je hrozivé, opět v tom údělu není budoucnost pro slovanské národy. Zrádci národa promítají našim dětem propagandistická videa o dobrotivých džihádistech v Čečně, našim dětem je vnucována inkluze s dětmi Arabů . Média přináší programovací články o tom, že Islám je tolerantní . Největším zabijákem národů je čas. Čas vede k zapomínání, národy zapomínají na procesy a události minulosti, a proto budou nuceny si je zopakovat. Jenže tentokrát už nemusí přijít na pomoc Stalin nebo obránci Stalingradu. Tentokrát slovanské rody mohou zaniknout v tichosti a dokonce z vlastního rozhodnutí.
Stačí se podívat na výsledky voleb, na Piráty, na nové generace mládeže, na Araby z Teplic.